Financiële bijdragen

Al vele jaren geeft het Bentheimer Kammerchor mede gestalte aan het muzikale leven in Bad Bentheim. Zo wil het bijdragen aan een veelzijdig cultureel aanbod in de regio. Wij stellen ons daarbij ten doel het mogelijk te maken, dat zoveel mogelijk luisteraars van onze concerten kunnen genieten.

Wij streven ernaar, de prijs voor een kaartje voor onze concerten aan de bescheiden kant te houden. Daar de inkomsten uit de entreeprijzen de kosten van een concert gewoonlijk niet dekken, zijn wij zeer blij met elke financiële ondersteuning.

Mocht u iets willen bijdragen, dan zijn wij u dankbaar voor uw donatie op onze rekening:

BENTHEIMER KAMMERCHOR
KREISSPARKASSE GRAFSCHAFT BENTHEIM ZU NORDHORN
IBAN: DE42 2675 0001 0001 0023 77
BIC: NOLADE21NOH

Het Bentheimer Kammerchor e.V. wordt als een het algemeen nut beogende instelling (ANBI) beschouwd; uw bijdrage tot en met € 200 in aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De Nederlandse belastingwetgeving kan van de Duitse afwijken.

Voor grotere of regelmatige schenkingen stellen wij een apart fiscaal attest ter beschikking. U geeft bij uw overschrijving uw naam en adres op.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich ook per e-mail tot Manfred Klinke wenden:
info@bentheimer-kammerchor.de

 

 

Wij danken alle gulle gevers voor hun donatie!