Het ontstaan van het koor in 1964 en de eerste jaren

Toen in de zomer van 1964 Erwin Vollmer – toentertijd muziekleraar aan de Bentheimer Realschule – en Johanna Schmidt – sinds haar jeugd actief in de koormuziek – begonnen rond te vragen, wie in ongedwongen sfeer mee wilde doen aan het instuderen van muziekstukken voor gemengd koor, vermoedden beiden niet, dat ze daarmee de eerste steen legden voor het latere Bentheimer Kammerchor.
De annalen vermelden dat in oktober 1964 de eerste gemengde groep in de woonkamer van Vollmer bijeenkwam. Destijds moet de humoristisch bedoelde opmerking gelanceerd zijn dat men het “Kamerkoor” van Bentheim was, omdat er weinig plaatsruimte nodig was in slechts één kamer. Al gauw moest de kleine ruimte plaats maken voor een grotere oefenruimte. Omdat het aantal zangers en zangeressen gestaag toenam, werden de kooravonden naar de muziekruimte van de evangelische Volksschule (tegenwoordig Realschule) verplaatst.
Het koor waagde zich aan een eerste openbaar optreden in september 1965 ter gelegenheid van een partnerschapsontmoeting met Assen en kreeg buitengewoon lovende kritiek op de uitgevoerde liederen uit vier eeuwen. Aanvankelijk bleef dit de programmastructuur bij alle concerten, totdat het koor in 1970 het eerste grotere werk met begeleiding van een orkest van elders uitvoerde: de “Krönungsmesse” van Mozart, zonder twijfel het hoogtepunt van de tot dan toe geleverde koorprestaties.

Het tot stand komen van de vereniging en het 25-jarig jubileum

In 1971 nam Erwin Vollmer een muziekschool in het Westerwald over, zijn opvolger als leider van het Kammerchor werd Jürgen Harbort. Volgens de annalen luidde zijn werk-lijfspreuk: “Wie rust, die roest!”. Buiten de regelmatige medewerking aan de Europadagen en de adventsgezangen wisselden in het raam van de jaarlijkse Duits-Nederlandse cultuurdagen wereldlijke en geestelijke concerten elkaar af. Een hoogtepunt in deze reeks was onder andere de uitvoering van de “Harmoniemesse” van Joseph Haydn in 1974 in Bardel wegens het 10-jarig bestaan van het koor.
Vanwege de omvangrijke financiële transacties bij de concerten maakte het koor in 1982 statuten op en werd geregistreerd als vereniging. In 1984 trad Willly Veen aan als opvolger van Jürgen Harbort en vierde zijn debuut met de twintigste verjaardag van het koor. Hoogtepunten van zijn tijdperk waren de uitvoering van de “Mariazeller Messe” van Haydn in 1986 en een Brahms-concert in 1987.
Na zijn afscheid in 1988 werd de leiding van het koor overgedragen aan Jürgen Maag. Hij introduceerde het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach en legde de grondslag voor een jarenlange vruchtbare samenwerking met het Ochtruper Vokalensemble. Het jubileumconcert bij het 25-jarig bestaan van het koor in het jaar 1989 vond onder zijn leiding plaats in de Kurzaal. In zijn feestrede bij deze gelegenheid formuleerde de vroegere bestuursvoorzitter Hans Baumann de ontwikkelingsgeschiedenis van het koor met de woorden: “…. van kamerkoor tot grote-ruimte-koor!”

Het koor voor grote werken

Opvolger van de in 1990 in Heidelberg aangestelde Jürgen Maag werd Thomas Lischik, die de samenwerking met Ochturp uitbreidde en verdiepte. Als voorbeelden van deze geslaagde samenwerking mogen genoemd worden het Mozart-feestconcert in 1991 en de “Messias” van Händel in 1992. Na de medewerking aan het traditionele nieuwjaarsconcert van Bad Bentheim in 1994 voerde het koor ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag de “Petite Messe Solennelle” van Rossini uit.
In het vierde decennium van het bestaan van het koor vonden meerdaagse reizen plaats naar de Rheingau, naar de Elzas, naar Mecklenburg en Praag met verscheidene optredens in de betreffende plaatsen.
Thomas Lischik beëindigde zijn directieperiode in 2001 met “Ein deutsches Requiem” van Johannes Brahms.
Van 2002 tot maart 2008 was Tilo Lehmann dirigent bij het Bentheimer Kammerchor. Ook hij begon zijn concertwerkzaamheden met het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach, dat hij tot een jaarlijks terugkerende traditie maakte en in de ruim vijf jaren van zijn leiderschap vier keer in verschillende cantatesamenstellingen uitvoerde. In zijn periode viel ook het julibeumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het koor, dat met de “Jahreszeiten”van Joseph Haydn in het Kurhaus van Bad Bentheim gevierd werd.
In het jaar 2005 vond een koorreis naar Dresden en Leipzig plaats.
Het laatste concert met Tilo Lehmann was het nieuwjaarsconcert van de Stadt Bad Bentheim in januari 2008, waar het Bentheimer Kammerchor wederom aan meewerkte.
Tilo Lehmann beëindigde zijn bezigheden bij het Bentheimer Kammerchor eind maart 2008.

Het heden

Daarna werd “de oude de nieuwe”, Thomas Lischik nam tot maart 2009 opnieuw de leiding over en bekroonde zijn twaalf jaar bij het Bentheimer Kammerchor met de hernieuwde opvoering van de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach. Als waardering voor zijn grote verdienste voor het koor werd Thomas Lischik tot erelid van het Bentheimer Kammerchor benoemd.

In april 2009 nam Elmar Sebastian Koch de leiding van het koor over met als doel, de vormgevingsmogelijkheden van het koor verder uit te bouwen.

Met het eerste kerstprogramma, het “Weihnachtsoratorium” van Carl Heinrich Graun, werd al duidelijk, dat Elmar Sebastian Koch voor dit doel bewust ook op zelden uitgevoerde werken teruggrijpt, om de gewenste verdere zangontwikkeling van het koor mogelijk te maken, maar ook om het publiek onbekende muzikale schatten te presenteren.

Klassiekers zoals de beroemde Requiems van Wolfgang Amadeus Mozart en Johannes Brahms of a-capella-concerten werden onder de artistieke leiding van Elmar Sebastian Koch net zo goed ten gehore gebracht als voor de regio eerder onbekende werken als de “Messa di Gloria” van Giacomo Puccini in december 2010, twee werken van Marc-Antoine Charpentier twee jaar daarna of ook het “Stabat Mater” van Gioachino Rossini, dat in maart 2014 tot uitvoering kwam.

Met de “Carmina Burana” van Carl Orff dirigeerde Elmar Sebastian Koch in het gouden jubileumjaar van het koor in oktober 2014 een gedenkwaardig jubileumconcert, dat voor toehoorders en deelnemers een onvergetelijke ervaring werd.

Bij welke openbare gelegenheden het Bentheimer Kammerchor in zijn geschiedenis optrad, vindt U onder concertoverzicht.
Niet meegerekend zijn hierbij de vele gelegenheden waarbij het koor privé optrad op een verjaardags-, doop- of huwelijksfeest.