Thomas Lischik, eerste termijn

1990

Thomas Lischik werd niet alleen opvolger van Jürgen Maag als Cantor BildLischikMaag1van de
St. Lambertuskerk in Ochtrup, maar nam ook de leiding van het Bentheimer Kammerchor over.

De eerste repetitie van Thomas Lischik met het Bentheimer Kammerchor vond plaats op 22 augustus 1990.
Het eerste openbare concert onder zijn leiding samen met het kerkkoor van de St. Lambertus van Ochtrup werd tweemaal uitgevoerd, op 17 November 1990 in de ev.-geref. kerk in Bad Bentheim-Gildehaus en op 18 November 1990 in de St. Lambertuskerk in Ochtrup. Onder de titel “Spirituele Avondmuziek” werden stukken van Wilhelm Kienzl, Antonín Dvo?ák, Felix Mendelssohn-Bartholdy en Thomas Lischik ten gehore gebracht.
Deze eerste concerten bevestigen dat het koor met Thomas Lischikeen goede zet had gedaan. Het publiek toonde zich enthousiast tijdens de concerten.

1991

Met vernieuwd enthousiasme ging men 1991 in, op goede vrijdag 29 maart 1991 vierde het Bentheimer Kammerchorsamen met de jongenskerkkoor uit Ochtrup muzikaal het paasfeest. In de ev.-geref. kerk in Bad Bentheim-Gildehaus weerklonken werken van Johann Sebastian Bach, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Norbert Linke en Heinrich Schütz.

Met totaal contrasterende muziek ging het verder: In mei 1991 liet het Bentheimer Kammerchor zich met de “Liebesliedern”van Johannes Brahms en “Zigeunerleben” van Robert Schumann van een andere, luchtige kant zien, eerst in het kuurhuis in Bad Bentheim en de volgende dag in Villa Winkel in Ochtrup.

Het muzikale hoogtepunt van het jaar vond echter eind september plaats: met een “Mozart-Galaconcert” realiseerde het Bentheimer Kammerchor zijn derde concertproject in 1991. Er werden op 28 September in de ev.-geref. kerk in Bad Bentheim-Gildehaus en op 29 September in de St. Lambertuskerk in Ochtrup uitvoeringen gegeven van de Krönungsmesse in c-groot, van een concert voor viool en orkest, ‘ Exsultate, jubilate ‘ en van de Vesperae solennes de Confessore. Samen met het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen en met het orkest van Opera Forum uit Enschede lukte het Thomas Lischik en het Bentheimer Kammerchor een indrukwekkende opvoering van deze vier werken van Mozart te geven.

De twee kerstconcerten op 21 en 22 december, eerst in Villa Winkel in Ochtrup en de volgende dag in de Katharinakerk in Kasteel Bentheim, vormden het ingetogen eind van een veelbewogen 1991.

1992

Het Bentheiemer Kammerchor bestond begin 1992 uit 36 leden.
In tegenstelling tot het voorgaande jaar stond het Bentheimer Kammerchor niet meerdere kleinere, maar één groot werk vooor ogen, waarvoor een zorgvuldige oefenperiode nodig was: de “Messias” van Georg Friedrich Händel. Samen met het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen, met het orkest van Opera Forum uit Enschede en met solisten werd het oratorium op 7 novermber 1992 in de erv.-ger. kerk in Bad Bentheim-Gildehaus en op 8 november 1992 in de St. Marienkirche in Ochtrup uitgevoerd.
Publiek en koor waren volkomen tevreden met het resultaat van de intense repetitiearbeid.

1993

In 1993 keerde het Bentheimer Kammerchor muzikaal gezien terug naar de sfeer van 1991 en gaf een lenteconcert met werken van Franz Schubert, Johannes Brahms en Franz Doppler, dat op 5 juni 1993 in de Katharinakerk in Kasteel Bentheim en op 6 juni 1993 in de Villa Winkel in Ochtrup werd gehouden.

1994

Voor nog een concert in 1993 was de repetitieperiode te kort, omdat het koor zich voor het begin van het volgend jaar voor een grote uitdaging geplaatst zag: nieuwjaarsconcerten in de steden Bad Bentheim en Ochtrup. Opnieuw musiceerde het Bentheimer Kammerchor met het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen. Als orkest trad het symfonieorkest van de Ruhr Universiteit uit Bochum op, geleid door de programma-moderator Helmut Riestenpatt.
Op 15 januari 1994 klonken in het kuurhuis Bad Bentheim en op 23 januari in het stadhuis van Ochtrup onder leiding van Thomas Lischik werken van Georges Bizet, Johann Strauß, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi und Richard Wagner. Het enthousiasme van het publiek liet zien dat de repetitieperiode voor het concert goed was besteed.

Ter gelegenheid van het jubileum “1175 jaar Emsbüren” kon het Bentheimer Kammerchor de lange periode van het oefenen voor de “Messias” opnieuw benutten en voerde het grote werk van Georg Friedriech Händel opnieuw uit op 27 februari 1994 in dezelfde samenstelling als in de eerste uitvoering maar nu in de St. Andreas kerk in Emsbüren.

1994 was voor het koor een bijzonder jaar, namelijk het jaar van zijn 30-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid studeerden de zangeressen en zangers de bekende “Petite messe solennelle” van Gioachino Rossini in, die met zijn 85 minuten speelduur niet zo klein is als de naam doet vermoeden. De uitvoeringsdagen op 5 november 1994 in Gildehaus en de dag daarop in Ochtrup werden voor uitvoerenden en toehoorders een muzikaal jubileumfeest.

Een gemeenschapszang op 2 december 1994 in de Katharinakerk in Kasteel Bentheim samen met de blazersgroep van de evangelische kerk uit Gildehaus luidde het jaar stemmingsvol uit.

1995

In mei 1995 vond de eerste koorreis van het Bentheimer Kammerchor plaats, die voerde naar de geboortestreek van de koorleider in de Rheingau.

Vervolgens bereidde het Bentheimer Kammerchor zich intensief voor op een nieuw concerthoogtepunt: Op 18 november 1995 voerde het koor – weer samen met het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen – en de “Camerata Kiew”, een orkest uit de Oekraïne, het beroemde “Requiem” van Wolfgang Amadeus Mozart in Gildehaus uit. Bovendien had het koor de hymne “Hör mein Bitten” van Felix Mendelssohn-Bartholdy in het programma opgenomen. Dit concert bracht, evenals de herhaling op de volgende dag in Ochtrup, het publiek tot een staande ovatie.

Op kleinere schaal vond een “Kerstzang en muziek” plaats op 5 december 1995 in de Katharinenkirche in het Kasteel Bentheim, dit keer samen met het kinderkoor van de St. Lambertus uit Ochtrup onder leiding van Angelika Berg.

1996

In het nieuwe jaar ging het vrolijk verder, het Bentheimer Kammerchor verzorgde samen met zijn partnerkoor uit Ochtrup op 14 januari 1996 het nieuwjaarsconcert van de Stadt Bad Bentheim, deze keer met het “Bergisch Symfonieorkest”, en bewees daarmee opnieuw zijn muzikale veelzijdigheid.

Ook dit jaar besloot het koor een gezamenlijke reis te maken, dit keer bezochten de zangers de Elzas.

Op 13 mei kreeg het koor weer de gelegenheid festiviteiten ter viering van de Europadag muzikaal te omlijsten. Met werken van Orlando di Lasso, Charles Tessier, Paul Simon en Ludwig van Beethoven vermaakte het koor de genodigde gasten tussen de redevoeringen in de Katharinakerk in Kasteel Bentheim.

Op 20 oktober 1996 gaf het Bentheimer Kammerchor opnieuw een uitvoering van het “Requiem” van Wolfgang Amadeus Mozart, deze keer in de St. Andreas-Kirche in Emsbüren.

De tijd om te repeteren voor het ‘grote’ jaarconcert was krap, voor 17 november 1996 in Gildehaus en 24 november 19996 in Ochtrup stonden de symfonie Nr. 94 in G-Dur “met de paukenslag” en het Te Deum voor keizerin Marie Therese van Joseph Haydn alsook de mis in C-groot op. 86 van Ludwig van Beethoven op het program. Ook hier weer kreeg men medewerking vanhet koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen. “Ars musica Enschede” werd ingehuurd als orkest.

1997

Weer was het begin van het jaar tamelijk rustig voor het Bentheimer Kammerchor. Alles concentreerde zich op het oefenen voor het grote concert op 21 september 1997: BildChor210997In Gildehaus werden “Meesterwerken uit de barok” tot uitvoering gebracht. Met zijn interpretatie van composities van Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel en Georg Friedrich Händel straalde het koor een feestelijke stemming uit, die het publiek wist te waarderen.

Het staatsfilharmonisch orkest van Brasov (Kronstadt), dat bij het barokconcert als orkest optrad, werkte, net als het Bentheimer Kammerchor, op 24 september 1997 mee aan het kerkconcert ter gelegenheid van de heropening van de Lambertuskerk in Ochtrup. Weer werden werken van Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel alsook van Thomas Lischik ten gehore gebracht.

Ook dit jaar zong het koor bij de opening van de Bentheimer kerstmarkt in de Katharinenkerk van Kasteel Bentheim, samen met het kinderkoor van de Lambertuskerk van Ochtrup, dat ook Thomas Lischik overgenomen was.

Het laatste openbare optreden in 1997 vond op 19 december plaats: Het Bentheimer Kammerchor trad op bij een benefitconcert dat door de Lions Club Grafschaft Bentheim ten gunste van het “initiatief middagtafel” in de kapel van Klooster Frenswegen in Nordhorn gegeven werd. Er werd een stuk van Andreas Hammerschmidt, Johann Eccard en Heinrich Schütz gebracht.

1998

In 1998 zat het koor op twee sporen: het oefende tegelijkertijd voor het jaarconcert in september, waarbij het “Lobgesang”van Felix Mendelssohn Bartholdys te horen zou zijn, en voor de Johannespassie van Johann Sebastian Bach, die voor het voorjaar van 1999 gepland was.

Op 13 september 1998 was het eindelijk zover, het staatsfilharmonisch orkest van Brasov uit Roemenie ondernam de reis nog eens en samen met het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen bracht men de hymne “Hör mein Bitten” en symfonie nr. 2 “Lobgesang” van Felix Mendelssohn Bartholdy ten gehore.

1999

Vanaf die tijd oefende het koor uitsluitend de Johannespassie van Johann Sebastian Bach, die op 21 maart 1999 in Gildehaus uitgevoerd werd. Het orkest “Ars musica” waarmee het Bentheimer Kammerchor al sinds 1996 goede ervaringen had, was het begeleidende ensemble.

BildChor1999

Midden mei was het weer tijd voor een koorreis, deze keer verkende de groep Mecklenburg.

Op 29 september 1999 nam het Bentheimer Kammerchor deel aan een benefitconcert voor Kosovo en bracht in de ev.-geref. kerk in Gildehaus onder andere “Verleih uns Frieden” van Heinrich Schütz ten gehore.

Het jaar eindigde muzikaal gezien op 3 december 1999 – bijna traditioneel – met “Muziek voor de Kersttijd” in de Katharinenkirche in kasteel Bentheim. Deze keer namen het Bläsersensemble Gildehaus en het klarinetensemble van de muziekschool uit Bad Bentheim deel aan het concert.

2000

Veel tijd om uit te rusten werd het koor niet vergund, want op 8 januari 2000 stond voor de zangers van het Bentheimer Kammerchor en het koor van de verenigde muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen weer de opvoering van het nieuwjaarsconcert van de stad Bad Bentheim op het program. In het kuurhuis klonk muziek van George Bizet, Johann Strauß (senior en junior), Marc-Antoine de Charpentier, Johann Sebastian Bach, Franz Léhar, Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart en Edward Elgar. Het koor werd deze keer muzikaal ondersteund door een ensemble van het filharmonisch orkest van Dortmund.

Het volgend concert vond op 12 november 2000 plaats – tot dan had het koor genoeg repetitietijd voor een belangrijk koorwerk: de “Grosse Messe in c-mineur” van Wolfgang Amadeus Mozart. Samen met het Dvorák-symfonieorkest uit Praag musiceerde het Bentheimer Kammerchor op hoog niveau. Dit concert vormde één van de hoogtepunten van de optredens van het koor tot dan toe.

Het gebruikelijke adventsconcert stond dit jaar in een bijzonder licht: het 10-jarig jubileum van het stadspartnerschap tussen Wolkenstein en Bad Bentheim werd gevierd. Samen met het jongenskoor uit Bad Bentheim, Tatjana Kurotschkina op de viool en Jürgen Beckmann aan de piano werden op 8 december 2000 in de Katharinakerk in kasteel Bentheim een breed scala aan advents- en kerststukken ten gehore gebracht.

2001

Ondanks de op het volgende grote concert gerichte werkzaamheden bleef er tijd over voor een nieuweleuke koorreis, dit keer naar Praag.

Voor het ‘jaarconcert’ van 2001 werd het hele jaar gerepeteerd, het resultaat bewees dat het de moeite waard was: op 18 november 2001 werd in Gildehaus “Ein Deutsches Requiem” van Johannes Brahms uitgevoerd, evenals een jaar hiervoor speelde het Dvorák-symfonieorkest uit Praag.

Op 2 december 2001 zong het Bentheimer Kammerchor samen met het Mannenkoor van Gildehaus, de stadskapel van Bentheim en muziekschoolleerlingen in een adventsconcert in de ev.-geref. kerk in Gildehaus.

De jaarlijkse adventszang samen met het kinderkoor van de St. Lambertuskerk en Ayano Sakurai op de fluit op 7 december 2001 bij de opening van de Bentheimer kerstmarkt, betekende het voorlopig einde van de bezigheden van Thomas Lischik bij het Bentheimer Kammerchor.

BildAbschiedLischikDe beëindiging van de samenwerking vanwege privéredenen was moeilijk voor koor en koorleider, zoals je gemakkelijk kon opmaken uit de treurige gezichten van Thomas Lischik en voorzitter Manfred Klinke bij het afscheid.