Erwin Vollmer

1964 – 1965

In oktober 1964 begon een kleine groep van zangeressen en zangers in de woonkamer van het echtpaar Vollmer, liederen voor gemengd koor in te studeren. Deze oefenruimte werd echter snel te klein, omdat steeds meer muziekliefhebbers zich bij de oprichters aansloten. Dus verhuisde men om te oefenen naar de evangelische Volksschule.
In het voorjaar van 1965 ontstond de wens om met gerichte repetities naar een openbaar optreden toe te werken. Op een bijeenkomst van de partnersteden Bentheim en Assen in september presenteerde het nieuwe Bentheimer Kammerchor zich met eenvoudige composities en volksliederen.

Het eerste echte concert vond plaats op 18 december 1965 in de Lutherse kerk van Bentheim. Onder de titel „Adventsmuziek” werden vooral bekende kerstliederen gepresenteerd. De leden van het nieuwe koor en hun dirigent waren zeer tevreden met het succes.

1966

In het nieuwe jaar stonden de repetities in het teken van het geplande eerste „Kasteelconcert”, dat op 10 juni in de Katharinakerk van kasteel Bentheim plaatsvond. Op de warmste dag van het jaar kon het publiek onder andere de „kanarie-cantate” van Georg Philipp Telemann en madrigalen van oude meesters horen. Met dit optreden ontstond reeds een beeld van een koor met pretentie, dat het in alle volgende concerten zou bevestigen en vernieuwen.

Het koor herhaalde een deel van het program van het „Kasteelconcert” op 28 juni 1966 toen het zong voor een dankbaar publiek in het katholieke ziekenhuis en in het bejaardencentrum.

Een tweede „Adventsmuziek” gaf gelegenheid de nieuw verworven reputatie van pretentieus koor de bevestigen. Het publiek in de overvolle ev.-gereformeerde kerk in Bentheim maakte een toegewijd koor mee met solisten en musici, die de adventsmuziek met artistieke toewijding vorm gaven.

1967

Voor een „Muzikale Vesper” stond het Bentheimer Kammerchor in de herfst van 1967 in de schijnwerpers van de kloosterkerk van Maria te Börstel. Voor het eerst samen met een klein orkest, het Lingener Kamerorkest, presenteerde het koor op 30 september 1967 koormuziek uit vier eeuwen. Ook hier wisten de musicerenden de toehoorders te fascineren.

In het weekend van de eerst adventszondag van 1967 ondersteunde het Lingener Kamerorkest het koor opnieuw bij zijn derde „Adventsmuziek”. Die werd samen met de Nordhorner Chorgemeinschaft eerst in de aula van het Nordhorner gymnasium en daarna net als in het voorjaar in de ev.-gereformeerde kerk in Bentheim uitgevoerd.

1968

Het jaar 1968 werd het tot nu toe meest actieve jaar onder Erwin Vollmer.

Allereerst keerde het Bentheimer Kammerchor op 6 juli 1968 terug naar de kloosterkerk van Maria te Börstel voor een tweede „Muzikale Vesper”. Bij dit optreden speelden instrumentale solisten met het koor, waarvan de dirigent Erwin Vollmer opnieuw kon bewijzen dat hij de koorleden goed ingestudeerd had.

Nauwelijks een week later, op 12 juli 1968, bracht het koor zijn tweede „Kasteelconcert” in de Katharinakerk van het kasteel Bentheim. Terwijl het eerste deel uit geestelijke liederen bestond die reeds in Börstel ten gehore gebracht waren, droegen de zangers na de pauze volksmuziek uit drie eeuwen voor.

De openbare jaarafsluiting vormde de reeds tot traditie geworden „Adventsmuziek”. Op 7 december overtuigde het koor in de ev.-gereformeerde kerk in Bentheim met werken van Schütz, Buxtehude, Bach en Telemann. Publiek en pers waren zeer ingenomen met „hun” Kammerchor.

Ook in het daaropvolgend jaar stond het Bentheimer Kammerchor drie keer in de publiciteit:

1969

Op 24 juni 1969 vond een “Zomerzang” plaats voor het Kurhaus in Bentheim, dat zich sinds deze maand „Bad Bentheim” mocht noemen. Die zomeravond stonden volksliederen en wereldlijke liederen op het programma.

De kerkmuziek kwam in de herfst weer aan de orde: op 16 september 1969 zong het Bentheimer Kammerchor tijdens een „Geestelijke Avondmuziek” koralen en motetten in de ev.-gereformeerde kerk te Uelsen. Bij werken van dertien componisten zong ook de gemeente twee stukken mee. 

Alessandro Scarlattis „Exultate Deo”, dat deel uitmaakte van de Geestelijke Avondmuziek in september, werd ook opgenomen in het programma met dezelfde naam ’s avonds op de derde zondag van de advent in de kerkzaal van de Herrnhuter Brüdergemeine van Neugnadenfeld. Samen met het trombone-koor van de Herrnhuter Brüdergemeine gaf het Bentheimer Kammerchor een adventsconcert met geliefde kerstliederen, waarbij ook hier de gemeente tweemaal mee mocht zingen. 

1970

In 1970, slechts zes jaar na haar oprichting, noteert de kroniek van het Bentheimer Kammerchor al een ledental van 40 zangers (16 sopranen, 11 alten, 5 tenoren, 8 bassen).

IJverig ging men bezig met de repetities voor een derde „Muzikale Vesper” in de kloosterkerk van Maria te Börstel. Op 6 juni 1970 werden in de cisterciënzer kloosterkerk o.a. werken van Schütz, Hammerschmidt, J.S. Bach en Scarlatti ten gehore gebracht. 

Ter gelegenheid van de Bentheimer Duits-Nederlandse culturele dagen op 13 juni 1970 droeg het Bentheimer Kammerchor drie volksliederen voor in een zeer geladen politieke sfeer – jongeren protesteerden tegen de minister van cultuur van Neder-Saksen – en het koor kreeg later de gelegenheid om zichzelf in fragmenten van het evenement in het derde programma van de West-Duitse televisie te zien en te horen.

Bij een „Zomerzingen” in het bejaardentehuis van Bad Bentheim klonken vele nummers uit het liedboek „Muziek op school”.

Het vierde en grootste optreden van het Bentheimer Kammerchor in 1970 vond plaats op 25 september in de katholieke kerk van St. Johannes de Doper in Bentheim. Samen met leden van het symfonieorkest van Osnabrück, werden onder leiding van Erwin Vollmer werken van Vivaldi, Buxtehude, Händel en Mozart uitgevoerd. Op dit moment was al bekend, dat het koor moest uitkijken naar een nieuwe dirigent, omdat Erwin Vollmer gehoor gaf aan een oproep naar Altenkirchen/Westerwald. Van dit trieste feit werd ook melding gemaakt in de lofprijzingen van de plaatselijke pers

Dit jaar vol optredens werd afgesloten met een „Adventszang” in het bejaardentehuis in Bentheim met veel traditionele kerstliederen.

1971

Het „Kasteelconcert” op 18 juli 1971 in de Katharinakerk van kasteel Bentheim zou Erwin Vollmers grootse afscheidsconcert in Bentheim worden. Er stond koormuziek uit vijf eeuwen op het programma. Terwijl in het eerste deel geestleijke literatuur in het middelpunt vormde, kwamen in het middendeel madrigalen uit de 16e en 17e eeuw aan de orde. Koorstukken van Distler en Brahms vormden de afsluiting van de onderhoudende avond

De laatste openbare optredens van van het Bentheimer Kammerchor met Erwin Vollmer vonden plaats op 20 juli 1971 in de beide bejaardentehuizen in Bentheim.

Erwin Vollmer, die na zijn verhuizing naar het Westerwald in de omgeving aldaar talrijke muziekscholen oprichtte en tenslotte lid werd van de muziekraad van Rheinland-Pfalz, heeft tot zijn dood in 2000 contact gehouden met Bad Bentheim en het Kammerchor, en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de muzikale diversiteit in de stad en de graafschap Bentheim.