Jürgen Maag

1988

Jürgen Maag, die in Ochtrup als muziekleraar, artistiek leider van de muziekschool BildMaag1

en cantor van het kerkkoor van Ochtrup werkzaam was, leidde op 17 februari 1988 zijn eerste repetitie bij het Bentheimer Kammerchor.

Onder zijn leiding vond het eerste publieke optreden plaats op
17 December 1988: Het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach (cantates I-III) vormde in de ev.-gereformeerde kerk in Gildehaus en de volgende dag in de Lambertuskerk in Ochtrup een glanzend begin van zijn werkzaamheden. Voor het eerst werd hierbij samengewerkt met het koor van de samenwerkende muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen waarvan Jürgen Maag eveneens de leiding had. Uit deze beide concerten zou een jarenlange vruchtbare korensamenwerking groeien, die ook na de periode van de heer Maag voortduurde.Het intrumentaal ensemble „Ars Musica“ uit Enschede/Arnhem stond het koor bij als orkest.

 

1989

In 1989 bestond het koor al 25 jaar, een reden om te feesten vonden de leden. Ze maakten het plan om het zilveren koorjubileum met een matinee te vieren. Die vond plaats op 17 september 1989 in het Kurhaus van Bad Bentheim. Bild4Chorleiter

Het officiele gedeelte van het feest begon met vrolijke liederen, woorden van welkom en huldigingen. ’s avonds ontmoeten aktieve en voormalige leden en leiders van het Bentheimer Kammerchor elkaar in het restaurant en wisselden herinneringen uit.

Gelijtijdig met het instuderen van de muziek voor het koorjubileum werd geoefend voor een groot koorwerk dat in december tot uitvoering gebracht moest worden: het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Bovendien stond de cantate “Vom Himmel Hoch” van Felix Mendessohn Bartholdy op de agenda. Ook bij dit concert werkte het Bentheimer Kammerchor samen met het koor van de samenwerkende muziekscholen van Ochtrup, Metelen, Neuenkirchen en Wettringen alsook met het orkest „Ars Musica“uit Enschede. Het succes van het concert, dat op 16 december 1989 in ev.-geref. kerk in Gildehaus plaatsvond, herhaalde zich de volgende dag in de St. Lambertus kerk in Ochtrup.

Op dit moment wisten de koorleden nog niet dat Jürgen Maag, die oorspronkelijk vier tot vijf jaar in Ochtrup wilde blijven, spoedig daarna zijn vertrek naar Heidelberg zou aankondigen.Tijdens het zomerreces moest het koor op zoek naar een nieuwe dirigent.

 

1990

BildMaag2Op 13 juni 1990 nam het koor tijdens het jaarlijkse zomerfeest afscheid van de heer Maag.

 

Na zijn werkzaamheden als district cantor aan de Jesuitenkerk in Heidelberg, terwijl hij ook het katholieke studentenkoor Cappella Palatina leidde en les gaf aan de evangelische hogeschool voor kerkmuziek, werd Jürgen Maag van 1995 tot 1997 dirigent en organist aan de kerk “Maria Sterre der Zee” in Los Angeles.

Jürgen Maag in Aktion

Terug in Duitsland bekleedde Jürgen Maag in Tübingen het ambt van organist aan de Johanneskerk en was op hetzelfde moment docent voor de ligurgisch-muzikale opleiding van priesterschapkandidaten van het bisdom Rottenburg-Stuttgart aan het Wilhelms-seminarie. Onder zijn toonaangevende invloed verwierf de Johanneskerk een voortreffelijke naam als concertplaats. Als mede-organisator van de zomer van het orgel haalde hij beroemde grootheden naar Tübingen en was zelf een internationaal gevraagd concertorganist. Bovendien leidde hij dertien jaar lang het vocaal ensemble TonArt Rottenburg.

Op 22 april 2014 overleed Jürgen Maag in de leeftijd van slechts 55 jaar aan kanker. In zijn korte ambtsperiode als dirigent van het Bentheimer Kammerchor legde hij het fundament voor de ontwikkeling van het koor tot een concertkoor, dat onder zijn dirigentschap voor de eerste keer grote werken met orkestbegeleiding uitvoerde. Niet in de laatste plaats zal zijn virtuoze orgelspel alle koorleden in herinnering blijven.